Arbres monumentals de Catalunya Arbes monumentaus de Catalonha Árboles monumentales de Cataluña Arbres monumentaux de Catalogne Monumental trees of Catalonia
[Recuperació de la web GC-AM 2020]

A Catalunya la primera declaració es va fer l’any 1987. Ara tenim 220 arbres o grups, declarats o prevists de declarar, la qual cosa es tradueix en: 250 arbres monumentals individuals i 3 arbredes.

Aquests Arbres són diversos en espècie, aspecte, història, etc. Alguns es troben prop d’una masia, altres isolats al mig d’un prat, altres formant part d’un bosc, a la vora d’un camí o d’una font. Cadascun és diferent de la resta i té la seva pròpia història.
La relació d'arbres que aquí es presenta, a més d’explicar les dimensions i altres característiques físiques de cada arbre, intenta expressar el simbolisme que comporten, les històries i llegendes a les quals estan units. Com a monuments que són, els hem relacionat amb altres monuments, en general arquitectònics i fites dels seu entorn actual més o menys immediat.

També, però, es pretén deixar constància del arbres, avui desapareguts, que ja només podem considerar històrics i que encara ressonen en el record popular i que de ben segur serien declarat monumentals. Aquí la col·laboració ciutadana pot ser important: fotografies, característiques i altres informacions ens poden ajudar força.

Des de 1987 que es van fer els primers passos per a la protecció dels arbres monumentals, s’ha fet força camí procurant la conservació. Malgrat tot, una trentena ha patit malures o inclemències del temps que no han pogut superar. Alguns d’ells s’han mantingut drets, com per exemple el famós Pi de les Tres Branques que porta mort gairebé un segle i on s’hi celebra una diada catalanista al juliol, pels volts de Sant Jaume, ja que és un símbol dels Països Catalans. En altres casos, aquests arbres s’han hagut d’aterrar perquè constituïen un perill per a la seguretat. Per exemple, el Roure de Ca n'Oriol (Rubí, el Vallès Occidental): el tronc i l’arrencada de les besses resta ara monumentalitzat in situ. El Pi Gros de Can Gallego, després de tallar-lo, es va deixar una gran part del tronc a terra com a mostra. Hi ha altres casos en què s’han fet rodanxes i s’han conservat. En tot cas, l’empremta deixada per la majestuositat dels arbres monumentals cal respectar-la com es mereix.

Aquest arbres són de 54 espècies (16 gimnospermes i 38 angiospermes). Les més freqüents són: alzines (Quercus ilex), roures (Quercus pubescens, Q. faginea), plàtan (Platanus
× hispanica), pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), pi pinyer (Pinus pinea), pi blanc (Pinus halepensis), teix (Taxus baccata), [Vegeu: Arbres de Catalunya (espècies, cartells)]. [PDF] Coníferes (ca), Planifolis (ca); Arbes de Catalonha: Conifères (aran), Planifolis (aran) etc.

Els arbres i arbredes monumentals són protegits i tutelats per la Generalitat de Catalunya. El manteniment i millora d’aquest patrimoni és responsabilitat de tothom. Quan visitem un arbre monumental, cal fer-ho amb una actitud respectuosa tant envers l’arbre com envers la gent i l’entorn.

Aquests arbres tenen un propietari que tant pot ser privat com públic. En general estan ubicats a zones rurals on l’agricultura, la ramaderia i l’aprofitament del bosc son el mitjà de vida de la gent. Hem d’ajudar a la conservació de l’arbres i de l’entorn: no embrutem amb deixalles, cal emportar-se-les. Que ningú s’adoni que hi hem passat!

A l'apartat següent es relacionen els Arbres monumentals classificats per comarques i municipis (FITXES) i podeu accedir a la informació concreta de cada arbre (presentació, fitxa descriptiva amb mesures, dades històriques, anècdotes, arbres singulars i monuments pròxims; mapa de situació i fotografies).
 
Estat dels arbres:

N: normal, típic, ordinari.
     N↓: en procés de decandiment
     ND: en procés de decandiment, acaballes
     N,al: altres estats, explicacions a la FITXA
R: arbret actual procedent de renou (rebrot d'arrel)
M: mort
     MT: mort i tronc encara és dret
     MI: (in situ), mort i en queden restes al lloc
     ME: (ex situ), mort i en queden restes a un altre lloc
     MX: mort i no en queden restes.
H: arbre històric (mort)
prev: arbre monumental previst (web CG-AM 2020)
ALTRES: arbres monumentals previstos, històrics, etc.Glossari
(ca, aran, es, fr, en)
Inf 1. Arbres monumentals de Catalunya: Fonts d'informació